Trimline Fires fungerer ved hjælp af såkaldte koncentriske røggasudsugninger. Dette kompakte system udleder røggasser på sikker vis og tilfører forbrændingsluft. Systemet anvendes sammen med Trimline gaspejse, og det giver fleksible muligheder for installation. Da der ikke kræves en traditionel skorsten, kan røggassen udledes via facaden.

Download brochuren