Actievoorwaarden Trimline Fires Cashback

1. Algemeen

 1. De Actievoorwaarden zijn geldig voor iedere cashback-consumentenactie (‘Actie’) georganiseerd door de besloten vennootschap thermoCet International B.V. bezoekadres: Laagerfseweg 27, 3931PC Woudenberg.
 2. Deelnemer kan gedurende de actieperiode een bedrag van €250,- (hierna “het Cashback-bedrag”) terugkrijgen, zoals aangegeven op de website. Het is hier van belang dat de gashaard is aangekocht binnen de actieperiode bij één van onze dealers. Actie is geldig voor de periode van 1 november 2022 tot 31 januari 2023.
 3. Er mogen meerdere producten / aankopen op dezelfde factuur staan vermeld. Uiteraard mogen hier ook producten opstaan, die niet meedoen met de Actie.
 4. Op de Actie en Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 5. De Deelnemer kan het cashback-bedrag alleen terugkrijgen via de bijhorende cashback-website.
 6. Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.

2. Actie

 1. De Actie houdt in dat de consument op basis van een cashback na aankoop van een Trimline Fires gashaard recht heeft op een bepaalde vergoeding, zoals aangeven op de websites van Trimline Fires. Aan het recht op deze vergoeding kunnen nadere voorwaarden zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van voorwaarden die staan vermeld op de Cashback-site; deze dienen te worden geaccepteerd door de consument om aan de Actie deel te nemen.
 2. thermoCet International B.V. streeft ernaar het cashbackbedrag binnen 4 weken na het indienen van een volledige en geldige registratie over te maken op het rekeningnummers zoals vermeld op de aanvraag.
 3. De consument kan tot 14 dagen na het sluiten van de Actie aanspraak maken op zijn/haar claim.
 4. De consument kan maximaal één keer deelnemen per aangekocht product.
 5. Het is niet mogelijk de Cashback te ontvangen via creditcard, paypal, crypto valuta of spaarrekeningen.

3. Deelname

 1. Consumenten die ouder zijn dan 18 jaar kunnen meedoen aan de Actie.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deelname werkt als volgt:
  1. De consument koopt een Trimline Fires gashaard.
  2. Na ontvangst van de haard kan de consument via de website aanspraak maken op de Cashback actie.
  3. Op de Cashback-site vult de consument de volgende gegevens in
   1. Voor- en achternaam
   2. Verkooppunt en model haard
   3. Emailadres en telefoonnummer
   4. IBAN (geen creditcard, geen spaarrekening)
  4. De consument gaat akkoord met de Actievoorwaarden en ontvangt hierna een bevestigingsmail binnen 24 uur.
  5. De cashback vergoeding zal na verificatie binnen 4 weken worden overgemaakt op het opgegeven rekeningnummer.
 4. Deelname is persoonlijk en deelname aan de Actie kan niet worden overgedragen of worden ingewisseld voor goederen.
 5. thermoCet International B.V. verwerkt persoonlijke gegevens die op de cashback-site zijn verstrekt uitsluitend in het kader van deze Actie en voor het uitbetalen van de cashback vergoeding. thermoCet International B.V. zal de gegevens binnen 65 dagen na afloop van de Actie vernietigen tenzij thermoCet International B.V. ze langer nodig heeft.
 6. thermoCet International B.V. kan een deelnemer op elk moment weigeren of uitsluiten van verdere deelname naar eigen inzicht en zonder opgave van reden.
 7. thermoCet International B.V. kan altijd besluiten om de actie op te schorten, te wijzigen of te stoppen zonder enige vorm van aansprakelijkheid.

4. Overig

 1. thermoCet International B.V. is niet verantwoordelijk voor (type)fouten of verkeerde informatie op de websites. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. thermoCet International B.V. sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit in verband met de Actie, deelname aan de Actie, onderbreking of stopzetten van de Actie.

5. Correspondentie en klachten

 1. Klachten of vragen over deze Actie? Neem dan contact op met verkoop@thermocet.nl

6. Privacy statement

 1. Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan 65 dagen na afloop van deze Actie.